Aici e oaza ta de liniste si sanatate!

Archive for the ‘Biorezonanta’ Category

Medicina oscilatorie – o abordare fascinantă


Încercările de a descrie reacțiile persoanelor care se confruntă pentru prima dată cu medicina oscilatorie au arătat o divergență mare a opiniilor. Pentru multe persoane care până în acel moment au gândit strict în termenii medicinei tradiționale ortodoxe, imaginea despre lumea lor a început să se năruiască. Alții sunt imediat convinși de rezultatele obținute în domeniu în acord cu dictonul ”Cei care vindecă au dreptate.”

Pentru persoanele formate prin ani de educație bazată pe știință este incredibil de dificil să accepte că pot exista și alte abordări în afara celor bazate pe fizică și chimie care în prezent sfidează descrierea prin orice mijloace matematice. În retrospectivă, exact acest scepticism este necesar pentru a ajunge la miezul problemei. Așadar, ar trebui să fie o recomandare generală pentru toți să nu accepte idei pe care nu le-au investigat amănunțit ei înșiși. O abordare sceptică este de asemenea necesară pentru că multe domenii ale naturopatiei nu au o bază solidă, ignorând principiile fundamentale ale cercetării științifice. Pentru oricine care dorește să se aventureze în teritorii noi într-un mod științific, în ciuda faptului că matematica modernă nu poate să descrie procesele investigate, este important să aibă în vedere principiile care definesc modul științific de lucru.

Munca științifică necesită:

 1. metodologie, achiziționare de cunoștințe
 2. o abordare liberă de idei preconcepute
 3. imparțialitate
 4. verificabilitate, de exemplu poate fi demonstrat prin aplicarea într-un caz individual
 5. reproductibilitate
 6. deschidere spre critică

Biorezonanța după Paul Schmidt contribuie la baza noastră de cunoștințe începând cu 1976 și aceste cunoștințe au fost dobândite într-un mod liber de idei preconcepute și imparțial prin cazuri individuale și studii. Capitolele următoare din carte descriu în mod empiric, în alte cuvinte experimental, conexiunile determinate creând reproductibilitate nu numai în cadrul metodei în sine, dar și pentru toți cei interesați în ea. A fi în stare să reproducem rezultate este unul din motivele care face medicina oscilatorie interesantă și explică interesul pentru biorezonanța după Paul Schmidt.

Să ne întoarcem însă la observația de la început că multe persoane abordează ideile noi cu un anumit nivel de rezervă. Această atitudine ne conduce să acceptăm numai acele idei pe care le putem detecta cu simțurile noastre. Întrebările fundamentale sunt de aceea deseori ignorate. De exemplu, putem recunoaște suprafața externă a corpurilor, dar structura lor internă rămâne ascunsă simțurilor. În consecință, nu ne mai gândim la modul în care natura este organizată. În timp ce în evul mediu s-a crezut că fiecare obiect era format din ceea ce se vedea cu ochiul liber, cercetările lui

Bohr și Sommerfeld (1915) au arătat clar că materia este constituită din particule mici, creând baza modelului atomic.

Corespunzător acestui vechi model, materia este formată din atomi (greacă: Indivizibil). Aceștia sunt cele mai mici particule ale unui element chimic care nu pot fi divizate în părți mai mici prin mijloace chimice. Un atom este format dintr-un nucleu cu încărcătură electrică pozitivă (protoni și neutroni) și un înveliș cu încărcătură electrică negativă (electroni). Diametrul nucleului atomic este de aproximativ 10-12cm. Deci, în medie nucleul este de zece mii de ori mai mic decât diametrul învelișului electronic al atomului.

Imaginați-vă, dacă spațiul dintre nucleul atomic și învelișul electronic nu ar exista, volumul materiei s-ar reduce de zece

mii de ori. Vizual acesta ar însemna că o persoană înaltă de 2 metri s-ar micșora la numai aproximativ 0,2 mm în timp ce ar păstra aceeași greutate. Circumferința planetei Pământ ar fi de numai 4 km.

Trebuie să admitem că materia la nivelul ei compozițional cel mai redus nu este densă și corpul nostru este format din blocuri constitutive care au în compoziție mult spațiu gol. La rândul ei acest lucru duce la întrebarea: Din ce sunt formați protonul, neutronii și electronii? În modelul atomic al lui Bohr și Sommerfeld electronii circulă în jurul nucleului pe o orbită eliptică. Acest model nu poate exprima toate datele determinate în mod experimental. Teoria cuantică, o teorie a fizicii care prezintă atomii, moleculele și interacțiunile lor pe baza particulelor elementare (quanta), a detectat alte interacțiuni existente în mod curent. De acord cu definițiile curente, un quantum este denumirea folosită pentru a particulă elementară când comportamentul ei corpuscular (de particulă) este în centrul interesului în locul comportamentului ei de tipul undelor. Descoperirile făcute de Max Planck sunt punctul de plecare al teoriei cuantice moderne. El și mulți alți savanți renumiți au contribuit la descoperirile legate de teoria cuantică care, în final, au produs două rezultate importante:

 1. Nu se poate determina soarta particulelor elementare individuale în cursul timpului.
 2. Particulele elementare există în două forme – și acest lucru este de mare importanță pentru medicina oscilatorie – fie ca corpusculi (particule), fie ca unde.

Heisenberg a fost cel care a descoperit o formulă matematică pentru a descrie această dualitate corpuscul – undă cu principiul incertitudinii. Fizicianul francez Luis-Victor Duc de Broglie a fundamentat teoria undelor materiei demonstrând că nu numai lumina, dar orice materie are

caracteristici de undă. Pe acestă bază a fost dezvoltată ipoteza că fiecare particulă elementară are o rotație, însemnând că are un impuls intrinsec de a se roti.

În 1964 M. Gell-Mann și G. Zweig au introdus termenul ”quark” pentru a descrie din ce sunt formați protonii și neutronii. Experimentele au arătat că protonii și neutronii sunt formați fiecare din trei quark.

Pe măsură ce ne apropiem de cea mai mică structură, în mod automatic apar întrebări noi la care încă nu putem răspunde. Din ce este compusă materia și, prin extrapolare, din ce suntem noi compuși? Cine a creat aceste structuri? O ființă superioară? Dumnezeu? Chiar dacă aceste structuri nu au fost create, ci pur și simplu au existat de o eternitate, când a început eternitatea? Și când se va termina? Acestea sunt întrebări care încă așteaptă răspunsuri și care ne-ar duce la disperare dacă nu am avea credință.

Deși nu a reușit să furnizeze răspunsuri la aceste întrebări, fizicianul Max Planck a ajuns la concluzia care reprezintă un pas important în această direcție: ”Religia începe acolo unde se termină știința.”

Dacă la cel mai mic nivel toate, inclusiv corpul nostru este format din oscilații, este ușor de înțeles cum oscilațiile pot fi folosite pentru a face ”reparații” pertinente. După acestea trebuie să fie evident cât de importantă este deja medicina oscilatorie și cât de importantă va deveni în mod natural în viitor. Medicina oscilatorie merge mai departe de nivelul molecular și astfel, desigur, mai departe și de nivelul genetic. Decodificarea genomului este a piatră de hotar tehnologică, dar în termeni realistici este numai un pas mai departe spre cea mai mică structură organizatorică, și anume oscilațiile.

Dacă ar deveni fezabilă în viitor completarea cunoștințelor despre cea mai mică structură organizatorică a corpului, noțiuni care par absurde azi, cum ar fi reatașarea unui picior tăiat, ar putea deveni realizabile. Însă trebuie să fim destul de realiști pentru a recunoaște că medicina oscilatorie a viitorului va arăta foarte diferit de cea de azi, și va fi nevoie de mult timp pentru a atinge acel nivel.

Să analizăm pe scurt situația prezentă. Chiar dacă scopul nostru este să restabilim și să menținem sănătatea pacientului, noi nu avem spitale pentru cei sănătoși, ci pentru cei bolnavi. Pacienții au asigurare pentru boală, nu pentru a rămâne sănătoși. Sistemul este în primul rând caracterizat de prezența bolilor, nu a sănătății, ceea ce înseamnă că tratamentul este cel mai adesea determinat de simptomele și nu de cauzele bolilor. Chiar și mediul spitalicesc de cele mai multe ori nu este proiectat având în vedere vindecarea, în ciuda studiilor care arată efectul pozitiv asupra vindecări a simplei posibilități de a admira un spațiu verde prin fereastră. Am însoțit un pacient bolnav de cancer la examinarea cu ultrasunete. Aceasta a avut loc la subsol, după aproape două ore de așteptare. Coridorul îngust era iluminat cu lumină de neon. Pe pereți erau două tablouri, unul cu un memorial de război, celălalt reprezentând un vapor scufundat in curs de descompunere. În

asemenea situații este clar cât de departe ne aflăm de gândirea holistică și o abordare atotcuprinzătoare.

În analiza finală, dacă nu avem în vedere organismul, corpul ca întreg și proiectăm numai tratamente bazate pe simptome, nu eșuăm oare să acționăm în interesul pacientului? Fabula indiană ”Șase persoane oarbe descriu un elefant” ilustrează foarte bine aceste relații și arată că problema nu este una nouă.

Pacienții nu sunt singurii care suferă din cauza acestui sistem. Doctorii și lucrătorii din sănătate îl consideră de asemenea nesustenabil. Timpul de tratament dinainte fixat pe caz, care este rezultatul unor considerente bugetare, face practic imposibilă abordarea individuală în consultație și tratament. Pacienții sunt trimiși acasă de la clinici cu o multitudine de medicamente, dar de multe ori fără niciun sfat de exemplu privind dieta, care are avea un impact pozitiv asupra obiceiurilor și condițiilor lor de viață.

Cea mai bună reacție la o asemenea situație este să fim bine informați, să ne creștem nivelul de cunoștințe de specialitate, să recunoaștem cauzele, să luăm măsuri preventive și să ne tratăm bolile având în vedere armonia dintre corp, minte și suflet. În acest mod majoritatea bolilor ar putea fi evitate. Oricine ar dori să adopte o abordare holistică are nevoie de un sistem de testare și armonizare care le va permite să recunoască conexiunile. Configurațiile dezvoltate în contextul biorezonanței după Paul Schmidt pot identifica poluarea cu electrosmog, tensiunea indusă geologic, povara parazitară, virală sau bacteriană, sau stresul cauzat de alimentația defectuoasă, pentru a numi doar câteva. În același mod gentil biorezonanța după Paul Schmidt poate fi folosită și pentru armonizarea stresurilor care au fost detectate. Medicina holistică ar trebui să asiste în prevenirea

bolilor.

Cu opțiunile pe care le oferă, biorezonanța accentuează această abordare captivantă și orientată spre viitor.

Ce este biorezonanța?


Fără să fim conștienți de acest lucru, în viața de toate zilele folosim termeni care descriu în mod exact biorezonanța. De exemplu, spunem că suntem ”pe aceeași lungime de undă” cu cineva sau că o idea ”rezonează cu noi”.

Cel mai simplu mod de a explica biorezonanța este folosirea unor exemple din natură. Cu siguranță cea mai veche formă de biorezonanță este lumina soarelui. Când pielea nostră este expusă la lumina soarelui, se bronzează. Cauza acestui fenomen nu este numai efectul de încălzire a pielii pentru că dacă ar fi așa ne-am bronza și în saună. Cauza reală este proporția luminii ultraviolete prezente în lumina soarelui. Având lungimea de undă de 10 -400 nm (care corespunde frecvenței de 1.500 – 750 THz), razele ultraviolete au capacitatea de a stimula pigmentarea. Pielea noastră conține un sistem de reglare integrat care începe procesul de pigmentare a pielii la exact acea frecvență a luminii solare transformând pielea într-o culoare mai închisă sau bronzată. Pigmentația pielii reprezintă una din procesele de reglare declanșate de lumina soarelui; producția de vitamina D, de exemplu, este un alt asemenea proces.

În afara acelei benzi înguste de frecvențe ale luminii soarelui, există și alte frecvențe care, la rândul lor, provoacă alte procese de reglare din partea organismului.

Paul Schmidt a fost acela care în 1976 a recunoscut conexiunea dintre aplicarea oscilațiilor electromagnetice și efectele lor de reglare asupra corpului uman și al animalelor, precum și asupra plantelor. Cu aceste observații el a fondat disciplina biorezonanței exogene (însemnând că influențează din afară). În acest context trebuie să menționăm de asemenea biorezonanța endogenă care se ocupă de tiparele de oscilație proprii corpului. În prezent practicarea biorezonanței după Paul Schmidt include atât biorezonanța exogenă cât și cea endogenă, unde aspectele exogene continuă să aibă rolul principal.

Să ne întoarcem la cuvântul ”biorezonanță”. Acest cuvânt este compus din două părți: prima parte, ”bio” subliniază aspectul natural al procesului, pe când a doua parte, ”rezonanță” se referă la fenomenul care are loc numai când sunt întâlnite obiecte cu aceeași rezonanță. Exemplul unui diapazon asigură o ilustrare clară a fenomenului de rezonanță. Dacă setați două diapazoane aflate la distanță nu prea mare, după cum arată cele două imagini, și apoi loviți unul din cele două diapazoane ca să-și emită vibrația caracteristică, diapazonul care nu a vibrat inițial va fi stimulat de către diapazonul în vibrare. Ca rezultat, în final ambele diapazoane vor vibra (oscila) la aceeași frecvență și vor intona aceeași notă muzicală. Pentru acest motiv rezonanța se mai numește și co-vibrare. 

Co-vibrarea funcționează numai dacă se folosesc două diapazoane identice. Dacă repetați experimentul folosind două diapazoane diferite unul de celălalt, diapazonul care vibrează nu va fi în stare să stimuleze al doilea diapazon, deoarece nu există capacitate pentru rezonanță. Dacă extrapolăm aceste observații în domeniul biorezonanței, putem să înțelegem de ce biorezonanța după Paul Schmidt este de asemenea numită forma blândă a biorezonanței, deoarece practic nu se pot genera efecte secundare atâta timp cât se ia în considerare fereastra biologică. O frecvență ”greșită” nu poate găsi un punct de rezonanță în corp și în consecință nu va produce efecte și, pe baza aceluiași principiu, nu va produce nici efect de reglare. Din acest motiv biorezonanța după Paul Schmidt se concentrează asupra găsiri și mai apoi aplicări unei frecvențe sau unui spectru de frecvențe; vorbind la modul figurat acesta reactivează diapazoanele nevibratoare ale corpului.

Când fenomenul biorezonanței a fost explicat mai sus, folosind lumina soarelui ca exemplu, mulți cititori s-au gândit probabil nu numai la bronzare, dar și la arsurile posibile. Deci, trebuie să existe criterii care trebuie respectate pentru a promova reglarea corpului fără a-l deteriora. Exemplul luminii solare oferă câmpul necesar pentru a determina mai multe dintre aceste criterii printr-un singur exemplu. În primul rând, este durata de timp cât corpul este expus unei frecvențe – o durată de timp corespunzătoare petrecută la soare promovează sănătatea, dar dacă rămânem expuși la soare pentru o perioadă îndelungată, trebuie să ne protejăm. În domeniul tehnologiei acest lucru se numește amplitudinea oscilației. Dacă soarele este slab, putem să stăm la soare mult timp, însă dacă soarele este foarte puternic, numai câteva minute.

Un alt criteriu important este frecvența în sine. Dacă filtrăm spectrul de frecvență al luminii solare pentru a îndepărta razele ultraviolete, procesul de bronzare se oprește. Deci, pentru a obține reglarea, frecvența corespunzătoare trebuie să fie prezentă.

Forma corectă a frecvenței aplicate este un alt aspect al ferestrei biologice. De exemplu, există oscilații armonice (lumina monocromă), oscilații cu unde regtangulare (tehnologia de computer) sau oscilații cu unde triunghiulare, care sunt folosite de exemplu în terapia de stimulare. Criteriul final este caracteristica de rotație a frecvenței, care poate fi folosită pentru a stabiliza sau destabiliza câmpurile rotative de dreapta și de stânga în corp. De exemplu, lumina poate exista și în formă polarizată circular.

Dacă aderăm la aceste criterii, acționăm în cadrul ferestrei biologice și putem influența corpul atât în mod benefic, cât și dăunător. Dacă toate criteriile sunt satisfăcute și, de exemplu, schimbăm numai forma oscilației, încă acționăm în cadrul ferestrei biologice, dar destabilizăm corpul. Aceasta este una din principalele probleme asociate cu telefoanele mobile și fără fir și întreaga tehnologie wireless (transfer de date între mai multe puncte neconectate între ele cu ajutorul unui conductor electric). Folosind acest spectru de frecvență acționăm în cadrul ferestrei biologice.

Biorezonanța după Paul Schmidt este cunoscută ca forma blândă a biorezonanței pentru că criteriile de mai sus sunt aplicate exclusiv pentru scopul armonizării. Aparatele de biorezonanță asociate au fost proiectate în așa fel încât în cel mai rău caz mai degrabă nu se realizează reglarea, decât să se dăuneze corpului.

Experiența companiei Rayonex de peste 35 de ani demonstrează acest lucru în mod impresionant.

În ciuda aceleiași frecvențe, forma oscilației poate fi foarte diferită.

Această corelație este ilustrată de imaginile de mai jos.

Imaginea din parte de sus arată o oscilație de formă armonică care este des întâlnită în natură. Lumina soarelui este tot o oscilație armonică.

La aceeași frecvență pot exista și oscilații rectangulare. Computerele și componentele lor operează pe baza logicii digitale, folosind logica 1 (linia de sus în imaginea din mijloc) sau logica 0 (linia de jos în imaginea din mijloc). Informația este transmisă în acest mod de către computer. Corpul nostru reacționează la diferitele forme ale oscilațiilor în mod extrem de diferit. Experiența practică arată că forma armonică de oscilație este cea mai adaptată pentru armonizarea câmpurilor de interferență.

Dacă un organism este imprimat cu o oscilație de formă rectangulară, de exemplu prin folosirea unui generator de frecvențe, nu este capabil să integreze acest tip de informații, ceea ce se poate demonstra prin folosirea biorezonanței după Paul Schmidt. În plus, oscilațiile rectangulare la această frecvență generează deficite de energie. Acest lucru arată că este nevoie de multă experiență pentru a opera în cadrul ferestrei biologice într-un mod corespunzător.

Deci este inacceptabil să folosim aparate care produc oscilați rectangulare într-un domeniu larg de frecvențe pentru scopuri cum ar fi eliminarea paraziților, virușilor și bacteriilor în apropiere de corpul nostru.

O altă formă de oscilație este cea de formă triunghiulară. În terminologie medicală această formă de oscilație întotdeauna se folosește când corpul trebuie să fie stimulat or activat.

Revenim la natura blândă a biorezonanței după Paul Schmidt care utilizează exclusiv oscilații armonice și astfel exclude posibilitatea apariției efectelor colaterale neintenționate. Experiența arată că bacteriile, virușii și paraziții pot fi abordați cu succes prin aplicarea oscilațiilor de formă armonică.

În plus, privind probleme din punct de vedere holistic, trebuie să ne punem întrebarea de ce apare în corp o povară bacteriană, virală sau parazitară. Numai distrugerea entităților patogene nu schimbă mediul în care aceste bacterii, acești viruși și paraziți se simt confortabil.

Echilibrul acido-bazic de exemplu trebuie să fie și el reglat deoarece patogenii preferă un mediu acid.

Puteti citi si pe siteul companiei producatoare informatii utile despre biorezonanta si dispozitivele aferente www.rayonex.de

Biorezonanta ptr infertilitate feminina si masculina


RAH ( Rayonex analiza-armonizare)este un sistem deschis și evolutiv care permite terapeuților experimentați să încorporeze cele mai bune programe ale lor pentru beneficiul tuturor.

De-a lungul multor ani de cercetare cu Rayocomp PS 1000 polar, Dr Yoshimichi Hamada, doctor în medicină, urolog din Osaka, a dezvoltat programe specifice pentru îmbunătățirea fertilității masculine și feminine.
Pentru a permite terapeuților din lumea întreagă să lucreze cu metoda lui, a donat-o împreună cu programele RAH asociate pentru acces general prin RAH.
Sperăm că descrierea următoare furnizează utilizatorilor interesați îndrumare de inițiere pentru implementarea programelor RAH ale doctorului Hamada într-un mod eficient și cu succes.

De-a lungul investigațiilor și tratamentelor sale dr. Hamada a constatat că următoarele tipuri de stres și perturbări au influențat în mod critic fertilitatea la bărbați și femei:
1. Stresul legat de patogeni cauzat de exemplu de bacterii, viruși, fungi sau paraziți
2. Disfuncții sexuale
3. Câmpuri de interferență în organele reproductive cum are fi boli inflamatorii sau disfuncții ale gonadelor (ovarelor) sau testiculelor (producția de spermă).
4. Dezechilibrul hormonilor sexuali masculini sau feminini
5. Lipsa neurotransmițătorilor sau a echivalentului (perechii) lor (antagoniști)
6. Presiuni asupra echilibrului hormonal din partea hormonilor din mediu cum ar fi octilfenolul, bisfenolul A și nonifenolul (câmpuri de interferență endocrine)
7. Insuficientă excreție, detoxificare și dizolvarea câmpurilor de interferență

În cazul pacienților afectați, câmpurile de interferență în ariile organelor reproductive cum ar fi bolile inflamatorii și disfuncțiile gonadelor (ovarelor) și testiculelor (producția de spermă) pot exista o perioadă foarte lungă înainte ca ele să fie observate.
Ca o regulă aceste perturbări nu se datorează unor boli acute, ci mai mult unor infecții din trecut care nu au fost complet tratate sau a poverii unei condiții cronice.

Opțiunile de testare cu biorezonanță disponibile pot identifica aceste câmpuri de interferență din trecut în mod foarte eficient și armoniza spectrele de frecvență perturbate din corp.

Hormonii sexuali sunt produși de gonade, cortexul suprarenal și placentă.
Ei servesc creșterea și dezvoltarea caracteristicilor sexuale și facilitează reproducerea corpului uman.
Legat de hormonii sexuali feminini dr. Hamada plasează accentul pe testarea și armonizarea pe estrogen, estradiol și progestogen, progesteron.
În ceea ce privește hormonii masculini el se focalizează pe androgen, testosteron și dehidroepiandrosteron (DHEA), un hormon precursor al hormonilor sexuali feminini și masculini.

Neurotransmițătorii serotoninei și dopaminei sunt componenți biochimici care transferă, amplifică și modulează stimulii de la un neuron (celulă nervoasă) la alt neuron sau o celulă.

Corpul necesită dopamină pentru a genera sentimentul de fericire. De aceea acest transmițător a fost numit și ”hormonul fericirii”.
Dacă nivelurile de dopamină eliberate de corp sunt insuficiente, persoana suferă de nefericire, letargie, apatie și lipsă de interes.

Pacienții cu tendințe depresive deseori au deficit de dopamină. Neurotransmițătorul serotonin creează sentimente de liniște, calm interior și satisfacție în corp.
În lumea emoțiilor noastre potolește tendințele agresive și controlează sentimentele de anxietate.

Dr. Hamada consideră echilibrul optim între fizic și mental, cum ar fi nivelul emoțional al corpului, ca având o importanță primară pentru o viață sexuală sănătoasă.
După cum este cazul deseori în natură, totul depinde de echilibrul perfect între cei doi neurotransmițători. Pe termen lung, prea mult sau prea puțin este nesănătos și afectează corpul uman în mod negativ

Dr. Hamada descrie poluanții hormonali octilfenol, bisfenol A și nonilfenol drept câmpuri de interferență endocrină care influențează abilitatea persoanelor și a animalelor de a se reproduce.

În general cunoscuți sub denumirea de ”perturbatori endocrini”, acești poluanți pot cauza perturbări semnificative ale echilibrului hormonal al corpului, chiar dacă sunt preluați în cantități mici.

Studiile de laborator au arătat că acești poluanți au proprietatea de a se atașa la hormonii endogeni ai copului.
Astfel, octilfenolul de exemplu se leagă cu receptorii hormonului estrogen.
Deja cea mai mică concentrație de octilfenol în corpul unui pește de laborator (pește zebră) a rezultat într-un număr mai redus de ouă fertilizate și o speranță de viață mai redusă a progeniturilor.

Alte consecințe pot fi reducerea numărul de spermatozoizi și anomalii comportamentale.
Acești poluanți pot fi găsiți în componenți cum ar fi cauciucul anvelopelor, culorile folosite pentru tipărire, materiale pentru acoperirea hârtiei, biberoane pentru copii și butelii de plastic pentru mâncarea pentru bebeluși, farfurii și tacâmuri de plastic, cutiile de conserve.

Există numeroase exemple.
În timpul investigațiilor sale dr. Hamada a descoperit că poluanții sunt eliberați și pot intra în lanțul alimentar când lichidele fierbinți sunt turnate în recipiente de plastic sau când asemenea recipiente sunt puse în mașina de spălat.

Substanțele poluante nu pot fi degradate în mediu și se depozitează, de exemplu în sedimentele din râuri.
Ele pot fi detectate și în urina umană.
Prin excreția lor pe calea urinei acești poluanți ajung în uzinele de epurare a apei unde nu sunt disponibile într-un număr suficient de mare sisteme speciale de filtrare a acestor substanțe dăunătoare.

Cercetările doctorului Hamada au arătat că toți pacienții cu probleme de fertilitate au avut corpul afectat de asemenea câmpuri de interferență endocrine.
Aceste perturbări probabil își au originea în copilărie când folosirea biberoanelor de silicon sau a buteliilor de plastic umplute cu ceai sau lapte fierbinte a determinat acumularea poluanților în corp.
Dacă în continuare se mai adaugă și alte perturbări în cursul vieții, simptomul care apare în perioada adultă este sterilitatea.

Bazat pe o multitudine de teste și cazuri de tratament, dr. Hamada a putut recunoaște de-a lungul experienței sale practice că excretarea toxinelor și a substanțelor dăunătoare sau canalizarea lor în afara corpului este foarte importantă în tratarea pacienților cu tulburări și câmpuri de interferență.

Armonizarea spectrului de frecvență al corpului va reactiva mecanismele de apărare, va promova procesele metabolice și va sprijini mecanismul de autoreglare.
În timp ce se întâmplă toate acestea, mișcarea și excretarea poluanților în afara corpului trebuie să fie asigurată în paralel.
Cu privire la detoxificare și excreție dr Hamada a dezvoltat un program dedicat de detoxificare

Va asteptam la centrul nostru pentru stabilirea unui plan de tratament.

Puteti suna la nr de tel 0733930702

Avantajele specifice ale biorezonantei dupa Paul Schmidt


Unul dintre avantajele specifice ale biorezonanței după Paul Schmidt și medicinei vibraționale este versatilitatea lor. Iată a listă a posibilităților de utilizare:
 Descoperirea influențelor cauzale
 Testarea alergiilor și armonizarea lor
 Terapie oscilatorie – acupunctură
 Analiza și armonizarea organelor
 Luarea în considerare a factorilor psihologici
 Stabilirea bolilor cauzate de patogeni
 Testarea individuală a energiei corporale
 Integrarea excrețiilor corporale cum are fi sângele, urina, saliva sau scaunul
 Identificarea și evaluarea influențelor legate de apă sau de mediul înconjurător
 Dezvoltarea unor produse optimizate energetic
 Testarea de produse și medicații
 Aplicare la animale și plante

Spectrul de aplicații ce rezultă din aceste posibilități este ușor de imaginat, având ca rezultat pluralitatea terapeuților care, peste timp și prin acumularea de experiență au devenit experți în anumite domenii specifice.
În plus, s-a observat că succesul terapeuților în tratarea anumitor boli îi face – deseori în mod involuntar – specialiști într-un anumit domeniu al medicinei vibraționale.
Ca rezultat, în prezent găsim experți terapeuți în biorezonanță care și-au dedicat toată practica tratamentului bolilor legate de patogeni, sau care s-au specializat în domenii precum detoxificarea, echilibrul energetic, condiții psihologice etc.

În trecut astfel de experți trebuiau să-și dezvolte propriile programe terapeutice pentru a fi utilizate în domeniul lor de specialitate.
De atunci aceste programe au fost folosite timp de mulți ani, uneori în cazul a mii de cazuri de succes. Unul din scopurile RAH este de a colecta cele mai bune programe de la cei mai experimentați terapeuți.

Un exemplu: Dr Yayama, MD, un specialist japonez în aplicarea medicinei vibraționale a creat programe pentru a fi utilizate în cabinetul propriu lângă Fukuoka.
Aceste programe țintesc și stimulează producția de adenozin trifosfat (ATP) în structurile celulare ale diferitelor organe. Fiecare proces ce are loc într-o celulă necesită energie, indiferent dacă este un proces chimic, osmotic sau mecanic.
ATP furnizează această energie. Putem să spunem că ATP funcționează ca o sursă de bază de energie pentru toate procesele care consumă energie într-o ființă vie.

Ideea lui Dr Yayama a fost să găsească acele modele de frecvență cu care poate stimula producția de ATP în fiecare organ în parte cu ajutorul aparatului de biorezonanță (RPS 10). În experiența sa nu are prea mult sens să tratăm o ființă vie dacă nu dispune de energia necesară pentru a iniția un proces de reglare.

Acest exemplu ilustrează stimulentul fundamental pentru folosirea RAH, și anume reunirea unui număr mare de experți are sunt dispuși să doneze cele mai bune programe dezvoltate de ei pentru binele comun. În ciuda părerii larg răspândite că terapeuții de succes nu sunt dispuși să împărtășească experiența lor cu ceilalți, sistemul RAH demonstrează opusul, că este posibil să se lucreze altfel.

Ceea ce devine evident de asemenea din exemple este că sistemele de expertiză viitoare, cum este și RAH, vor depinde întotdeauna de implicarea unui număr mare de terapeuți.
Fiecare program terapeutic deseori reprezintă munca unei vieți. Ca atare, o singură persoană nu ar fi capabilă să creeze volumul necesar datorită limitelor factorului timp.

RAH este un sistem deschis care oferă de asemenea o platformă pentru utilizare generală și programele lor pentru experții noi care se alătură, cu efectuarea controalelor de calitate necesare. Această abordare deschisă este explicit sprijinită de instituții cum are fi Asociația pentru Sprijinirea Medicinei Oscilatorii (Vereinigung zur Förderung der Schwingungsmedizin), o societate caritativă înregistrată, care se subscrie scopului comun de a colecționa experiența terapeuților de succes dintr-o scală largă de domenii.

Biorezonanta tratează foarte eficient răcelile și virozele respiratorii


Cu efecte imediate , terapia cu biorezonanta medicala tratează răcelile și virozele respiratorii

In sezonul rece suntem expuși virozelor respiratorii atât noi adulții cât și copii sau bebeluși noștrii, terapia cu biorezonanta medicala vă vine in ajutor rapid și eficient fără efecte secundare.

Din prima ședință veți vedea rezultatele !

Vă așteptăm cu un preț promoțional de 150 lei sedinta

Tel 0733930702

Terapie cu biorezonanta medicala in vindecarea rapida a răcelilor și gripelor


Dacă faceți des răceli , aveți imunitate scăzută dvs sau copii dvs puteți veni la începutul boli sau pe parcursul ei la o ședință sau câteva de biorezonanta medicala .

Rezultatul se simte imediat.

Fără efecte secundare !

Fără medicamente!

Un tratament natural !

Fără contraindicații !

Tel 0733930702

Tableta de sanatate TVR Cluj 15.02.17


Vesti bune impartasite cu voi :)


Azi ,m-am bucurat foarte tare la auzul vestilor bune de la o pacienta care a apelat la serviciile Centrului Healthy Life  de putin timp pentru a da cateva kg jos,mai ales ca a incercat tot felul de diete inainte, sport face zilnic si nimic,nici macar 100 de grame. A auzit de mine de la un alt pacient multumit .

Am facut testul pe grupele de intoleranti alimentari si a trecut imediat la eliminarea grupelor alimentare care ii faceau rau.

I-am preparat si o sticluta cu remediu floral Bach antistres care o va sustine emotional in perioada urmatoare plus tratament de detoxifierea organismului
3kg a slabit, usor si repede dupa ce a eliminat alimentele suspecte si este plina de entuziasm ,voie buna si de abea apuca sa vina sa continuam si cu alte investigatii si tratamente.

Testimonialul ei, mai tarziu.

https://rezo30.wordpress.com/testare-alergeni-fara-intepaturi-sau-zgarieturi/

Bio-Resonance Raycomp PS1000


Every living thing has it’s own unique frequency, be it a bacteria, a red blood cell or an organ such as the heart. When a living thing is functioning properly it will oscillate at it’s own unique frequency, however when it’s frequency is disturbed by internal or external stresses, such as grief, toxins, drugs or external frequencies from mobile phones, computers etc, then no longer vibrates at it optimum frequency is not in harmony with itself which can then manifest itself into dis-ease and symptoms.

Bio-resonance works by firstly detecting what frequencies are compromised and then it uses the correct frequency to resonate with that living structure so that it starts oscillating again at the correct frequency and thus is in harmony.

It’s a bit like placing two identical tuning forks near each other, when one tuning fork is hit it starts oscillating at it own characteristic frequency, this causes the other tuning fork, without being touched, to start oscillating on it’s own accord. This is resonance.

Raycomp PS1000

This amazing piece of medical equipment uses resonant frequencies of the body, bacteria, viruses,e-smog, energy meridians, chakra’s etc, to safely diagnose and treat any energy imbalances caused by common negative influences on our body.

This phenomenal piece of equipment can test and harmonise all parts of the body; from the retina in your eye to the valves in your heart. All done in a safe, non-invasive way and with no drug toxicity.

Treatment Using the Rayocomp

The patient holds two sensors and places their feet on metal sensors, these allow the frequencies to be carried into and out of the body, allowing assessment and harmonisation. Generally the patient feels nothing, although some say they can feel a fuzzy feeling. The length of the treatment varies from individual to individual; repeated sessions are the best way of re-training the bodies energy patterns, which once fully harmonised will function properly on their own.

Each patient will also be given their own unique Rayocomp tablets which continues to harmonise the body between treatments.

Bioresonance Worldwide

The Rayocomp PS1000 has been created and manufactured in Germany, where it is widely used. It is also big in Japan and other countries such as Israel. In the UK there are several hundred users, all who have seen tremendous results. This type of treatment is very cutting edge and will no doubt be the medicine of the future as it is very safe, precise and effective and involves no drug toxicity.

Efficacy Study

In a recent study carried out in Germany on the effect of harmonising vibrations by means of the Rayocomp PS1000 on cell cultures the results are summarized in the final report as follows: ‘All Rayonex device systems with their harmonising vibrations increase the meta-bolic activity of FIBROBLASTS up to 8 %.’ And further: ‘The results obtained with KERATINOCYTES are particularly interesting. Damaged
cells show significantly high activities in the cell division phase.’ The PS1000 showed a 40 % increased activity, …’

To read the whole article please click on the following link Efficacy Study

http://www.healthleadsuk.com/content/attachments/Fraunhofer%20institute%20efficacy%20study%202011_Rev4-low.pdf?utm_medium=email&utm_campaign=News+report+-+Fraunhofer+Institute+Study+…&utm_source=YMLP&utm_term=Download+print+quality+PDF+doc…

Sursa http://www.allergytestinglondon.co.uk/page/bio_resonance

Traducere cu google translate

Bio-rezonanta

Fiecare ființă vie are propria frecvență unic, fie că este vorba de bacterii, o celule rosii din sange sau un organ, cum ar fi inima. Atunci când o ființă vie funcționează corect, va vibra la propria sa frecvență unic, cu toate acestea, atunci când este frecventa este deranjat de tensiuni interne sau externe, cum ar fi durere, toxine, droguri sau frecvențe de externe de la telefoane mobile, calculatoare, etc, atunci nu mai vibreaza la ea frecvență optimă nu este în armonie cu sine, care poate manifesta apoi se în dis-usurinta si simptome.

Bio-rezonanță funcționează prin detectarea în primul rând ceea ce frecvențele sunt compromise și apoi l folosește frecvența corectă să rezoneze cu structura de zi, astfel încât acesta începe să oscileze din nou la frecvența corectă și, prin urmare, este în armonie.

E un pic ca introducerea a două diapazoane identice aproape de fiecare parte, atunci când un diapazon este lovit aceasta începe să oscileze la o aiba frecvență caracteristică, aceasta determină pe de altă diapazonul, fără a fi atins, pentru a începe oscilând de la sine acord. Acest lucru este rezonanță.

Raycomp PS1000

Această piesă uimitoare de echipament medical juca frecvențele de rezonanță ale corpului, bacterii, virusuri, e-smog , meridianele energetice, chakra lui, etc, pentru a diagnostica si trata în condiții de siguranță orice dezechilibre energetice cauzate de influente negative comune privind corpul nostru.

Această piesă fenomenal de echipament poate testa si armoniza toate părți ale corpului; de la nivelul retinei din ochi a valvelor din inima ta. Toate făcut într-un mod sigur, non-invaziva si cu nici o toxicitate de droguri.

Tratamentul Utilizarea Rayocomp

Pacientul are doi senzori și pune picioarele pe senzorii de metal, acestea permit frecvențele care trebuie efectuate în și în afara corpului, care permite evaluarea și armonizare. În general, pacientul se simte nimic, deși unii spun că pot simți o senzație neclare. Durata tratamentului variază de la individ la individ; Sesiunile repetate sunt cel mai bun mod de re-formare a organelor modele de energie, care, odată pe deplin armonizate va funcționa corect pe cont propriu.

Fiecare pacient va fi, de asemenea, având în vedere propriile lor tablete unice Rayocomp care continuă să armoniza corpul între tratamente.

Prin biorezonanta toată lumea

Rayocomp PS1000 a fost creat și fabricat în Germania, unde este utilizat pe scară largă. De asemenea, este mare în Japonia și în alte țări, cum ar fi Israel. În Marea Britanie există mai multe sute de utilizatori, toate care s-au văzut rezultate extraordinare. Acest tip de tratament este foarte margine de tăiere și va fi, fără îndoială, medicina viitorului, deoarece este foarte sigur, precis și eficient și implică nici o toxicitate de droguri.

Eficacitatea de studiu

Intr-un studiu recent efectuat în Germania, cu privire la efectul de armonizare vibrațiilor prin intermediul Rayocomp PS1000 pe culturi celulare rezultatele sunt prezentate în raportul final, după cum urmează: „Toate sistemele de dispozitiv Rayonex cu vibratiile lor de armonizare a crește activitatea meta-bolic de fibroblaste până la 8%. ‘ Și mai departe: „Rezultatele obținute cu keratinocite sunt deosebit de interesante. Deteriorate
celule prezintă activități semnificativ ridicate în faza de diviziune celulară. ” PS1000 arătat o activitate crescută cu 40%, … ”

Pentru a citi întregul articol, vă rugăm să faceți clic pe următorul link Studiul eficacității

Bio Resonance… The Beginning.


In 1952 Alfred Vogel wrote in The Nature Doctor page 592:
„Every person and every material has a certain connection with electricity. When undressing at bedtime you may have noticed that some items of clothing crackle or you may even see them momentarily light up in the dark. The electrical charge causing this varies with different people, some have more than others. This charge can be restored or increased…
The electrical field and charge are also influenced by where live and in what conditions, it is possible for these factors to upset the natural balance.
Once the balance of the earth’s field is upset, all kinds of disturbances may manifest themselves; for example, we can be overcome by an unnaturally heavy fatigue or persistent headaches, sometimes leading to troublesome migraine or depression. A lack of vigour or initiative often comes in its wake. Worry or nervousness may set in, bothering the sufferer so much that he doesn’t know what to do with his fidgeting limbs. Modern technology enables us to measure this electromagnetic field.”
Page 290 also states: „Since the hazardous effects certain earth rays have on our body cells are known today, we should be aware of them. Not only do radium and x-rays constitute a double-edged sword for the cells, but ever increasing radiation in the atmosphere plays an important part in cell degeneration… Cosmic rays together with the so called earth rays can cause tensions and are also able to trigger cancer if someone is exposed to them regularly over a period of time. We should always be aware of these dangers and avoid them where possible.”

Electro Dynamic Fields

Before Dr. Alfred Vogel, Dr. Harold Saxton-Burr proposed „the electro-dynamic theory of life”.
„The Universe in which we find ourselves and from which we can text boxnot be separated is a place of Law and Order. It is not an accident, nor chaos. It is organized and maintained by an Electro-dynamic field capable of determining the position and movement of all charged particles. For nearly half a century, the logical consequences of this theory have been subjected to rigorously controlled conditions and met with no contradictions.”
These were the statements of Dr. Harold Saxton Burr, Ph.D., who was E. K. Hunt Professor Emeritus Anatomy at Yale University School of Medicine. Dr. Burr was a member of the faculty of medicine for over forty three years. From 1916 to the late 1950’s, he published, either alone or with others, more than ninety-three scientific papers.

Dr. Burr discovered that all living things – from men to mice, from trees to seeds – are molded and controlled by „electro-dynamic fields,” which could be measured and mapped with standard voltmeters. In some cases it has been definitely shown that these field extend beyond the organism. Dr. Burr believed that, since measurements of L-field voltages can reveal physical and mental conditions, doctors should be able to use them to diagnose illness before symptoms develop, and so would have a better chance of successful treatment.

A ‘battered’ L-field – that is, one with abnormal voltage patterns can give a warning of something ‘out of shape’ in the body, sometimes in advance of actual symptoms. For example, malignancy in the ovary has been revealed by L-field measurements before any clinical sign could be observed. Dr. Burr decided to examine the electrical properties of cancer-susceptible mice to determine if the voltage measurements would change during the initiation and growth of cancer tissue. „The results of the experiment were surprisingly consistent. Twenty-four to twenty-eight hours after the implantation, changes were observed in the voltage gradients. One of Dr. Burr’s most exciting discoveries dealt with the recording of voltage changes during female menstrual cycles.

„They hit on the idea of using a female rabbit because it is known that rabbits ovulate about nine hours after stimulation of the cervix. So a rabbit was stimulated and nine hours later was anaesthetized. After connecting the electrodes and watching through a microscope, suddenly it happened to the awe and delight of the scientists: at the moment when through the microscope they saw the follicle rupture and the egg released, there was a sharp change in the voltage on the recorder.

„Shortly after this, a young woman had to have an operation and volunteered to let this be done, when her electrical records indicated that ovulation was imminent. When her voltage gradients started to rise, she was taken to the operating room and an ovary uncovered. A recently ruptured follicle was observed – which confirmed the findings in the rabbit.
Refs: (extracts from) World Research Foundation http://www.korzybski.org/burr.html

Even Earlier Than Dr. Harold Saxton Burr – Dr. Max Planck Proposed; „Everything Oscillates”.

Max Karl Ernst Ludwig Planck was born in Kiel, Germany, on April 23, 1858, the son of Julius Wilhelm and Emma (née Patzig) Planck. His father was Professor of Constitutional Law in the University of Kiel, and later in Göttingen. Planck studied at the Universities of Munich and Berlin. He was Associate Professor of Theoretical Physics at Kiel until 1889. Afterwards he became President of the Kaiser Wilhelm Society for the Promotion of Science, a post he held until 1937. The Prussian Academy of Sciences appointed him a member in 1894 and Permanent Secretary in 1912.

The problems of radiation processes engaged his attention and he showed that these were to be considered as electromagnetic in nature. Planck was able to deduce the relationship between the energy and the frequency of radiation. The energy for a resonator of frequency v is hv where h is a universal constant, now called Planck’s constant. This was not only Planck’s most important work but also marked a turning point in the history of physics. The importance of the discovery, with its far-reaching effect on classical physics, was not appreciated at first. However the evidence for its validity gradually became overwhelming as its application accounted for many discrepancies between observed phenomena and classical theory. Among these applications and developments may be mentioned Einstein’s explanation of the photoelectric effect.

Planck gave credit to a Creator „There is no explanation of the universe apart from the assumption of a Supreme Creative Intelligence.”
In recognition of the services he rendered to the advancement of Physics by his discovery of energy quanta, Max Panck received the Nobel Prize in 1918
Ref: From Nobel Lectures, Physics 1901-1921. & YY 16-17

Researching Mechanisms Of Energetic Therapies

By James L. Oschman, Ph.D. and Nora H. Oschman Nature’s Own Research Association. Dover, New Hampshire, USA
A:\Healing Touch Newsletter Vol. 8 No. 3 August 1998 Table of Contents.htm – Extracts
text boxIn a few decades, scientists have gone from a conviction that there is no such thing as an energy field around the human body, to an absolute certainty that it exists. Moreover, science is explaining the roles of energy fields in health and disease.

The main reason for the recent change in outlook is the development of sensitive instruments that can detect the minute energy fields around the human body. Of particular importance is the SQUID magnetometer (4), which is capable of detecting tiny magnetic fields associated with physiological activities in the body.

It has long been known that each organ in the body generates characteristic electrical fields that can be detected on the skin surface. But the laws of physics state that any electrical current is accompanied by a corresponding magnetic field in the surrounding space.

In the early 1970’s, scientists at MIT, using SQUID magnetometers, confirmed the heart studies, and detected the much smaller fields around the head that are produced by brain activities. Subsequently, it was discovered that all tissues and organs produce characteristic magnetic pulsations, which have come to be known as biomagnetic fields. The traditional electrical recordings, the electrocardiogram and electroencephalogram, are being complemented by biomagnetic recordings, called magnetocardiograms and magnetoencephalograms, respectively.

Remarkably, Italian scientists have found that living tissues have the same electronic circuitry that is used in the SQUID.

SQUID is an acronym for Superconducting Quantum Interference Device.http://www.bodywork-res.com

Waves??

Three kinds of bioenergetically active signals are present in the earth’s natural environment: Schumann waves, geomagnetic waves and solar waves (see W. Ludwig: Informative Medizin. Essen 1999 it may be obtained by contacting AMS GmbH).

At about 100 kilometres above the surface, the earth is surrounded by the ionosphere. The vast space between the ionosphere and the earth’s surface acts as an enormous electromagnetic resonance cavity, like the sound box of a musical instrument. These resonating electromagnetic waves are known as Schumann waves, after their discoverer, the physicist W.O. Schumann. The basic waveform (first harmonic) has a frequency of 7.8Hz exactly the same frequency is present in the main control centre of the human brain, the hippocampus/hypothalamus.

The earth’s crust contains 64 elements which are vital as the so-called trace elements. Each of these trace elements possess it’s own characteristic types of vibration. The earth’s magnetic field is influenced or modulated by these vibrations, the resulting modulation being known as geomagnetic waves. The earth’s crust contains the same essentially vital mineral material (trace elements) as those existing in the red blood corpuscles of humans. Dr Wolfgang Ludwig discovered that an imbalance of Schumann and geomagnetic waves induce micro-stress in living creatures… On the basis of the research work of Dr Ludwig, NASA constructed Schumann wave frequency generators in it’s manned satellites….

The past century has witnessed extensive human interference in the natural environment. Many human activities have altered the natural electromagnetic and geomagnetic environment. For instance, the lowering of the water table, the insulating effect of asphalt, and the screening effect of buildings made of metal reinforced concrete have all contributed to the weakening and distortion of both Schumann and geomagnetic waves. These natural frequencies are superimposed, distorted or even disturbed by artificially produced frequencies resulting from radar, radio, TV stations, mobile phone signals as well as from nearly all electric and electronic working and household devices.
Ref; Extracts from http://www.energytools.biz/mag_field_therapy.html

Are EMFs Hazardous To Our Health?

Extracts from http://www.Dr.Mercola.com
Can electromagnetic fields (EMF) …cause brain tumors, leukemia, birth defects, miscarriages, chronic fatigue, headaches, cataracts, heart problems, stress, nausea, chest pain, forgetfulness, cancer and other health problems?

Dr. David Carpenter, Dean at the School of Public Health, State University of New York believes it is likely that up to 30% of all childhood cancers come from exposure to EMFs. The Environmental Protection Agency (EPA) warns „There is reason for concern” and advises prudent avoidance”.

Martin Halper, the EPA’s Director of Analysis and Support says: „I have never seen a set of epidemiological studies that remotely approached the weight of evidence that we’re seeing with EMFs. Clearly there is something here.” In November 1989, the Department of Energy reported that „It has now become generally accepted that there are, indeed, biological effects due to field exposure.”

In addition to the long term health concerns, buying a house with high fields will be an economic disaster. In a few years, when power line radiation is as well known as asbestos and radon, a house with high fields will be practically impossible to sell. Already there are hundreds of lawsuits regarding EMFs and property devaluation.

 • Power Lines

An enormous amount of electricity is created at power generating stations and sent across the country through wires that carry high voltagestext box. All power lines radiate electromagnetic fields.

 • Substations

A substation is an assemblage of circuit breakers, disconnecting switches and transformers designed to substations have been blamed for causing cancer clusters among nearby residents. Paul Brodeur rote about several such cancer clusters in the July 9, 1990 issue of the New Yorker Magazine.

 • Transformers

A key component of a utility’s electrical distribution network depends upon numerous, small transformers mounted on power poles. A transformer looks like a small metal trash can, usually cylindrical.
Many people don’t realize that when they see a transformer, the power line feeding the transformer is 4000 to 13,800 volts.

 • Home Wiring

If your home has high EMF readings, it is important to determine the sources of the EMF so that remedial action can be taken, if possible. Many times a particular room will have a higher EMF reading. Check to see if the electricity is coming into the house on the wall outside that room.

 • Computers

EMFs radiate from all sides of the computer. Thus, you must not only be concerned with sitting in front of the monitor but also if you are sitting near a computer or if a computer is operating in a nearby room.

 • Electric Blankets and Waterbeds

Electric blankets create a magnetic field that penetrates about 6-7 inches into the body. Thus it is not surprising that an epidemiological study has linked electric blankets with miscarriages and childhood leukaemia. This pioneering work was performed by Dr. Nancy Wertheimer and Ed Leeper, who originally discovered that magnetic fields were linked to childhood leukaemia. Similar health effects have been noted with users of many electric blankets and waterbed heaters will emit EMFs even when turned off. The devices must be unplugged to delete the EMF exposure.

 • Electric Clocks

Electric clocks have a very high magnetic field, as much as 5 to 10 mG up to three feet away. If you are using a bedside clock, you are probably sleeping in an EMF equivalent to that of a powerline Studies have linked high rates of brain tumours with chronic exposure to magnetic fields, so it is wise to place all clocks and other electrical devices (such as telephones and answering devices) at least 6 feet from your bed.

 • Fluorescent Lights

Fluorescent lights produce much more EMFs than incandescent bulbs. A typical fluorescent lamp of a office ceiling have readings of 160 to 200 mg 1 inch away.

 • Telephones and Answering Machines

Telephones can emit surprisingly strong EMFs, especially from the handset. This is a problem because we hold the telephone so close to our head. Answering machines, particular those with adapter plugs (minitransformers), give off high levels of EMFs.

 • Electric Razors and Hair Dryers

Electric razors and hair dryers emit EMFs as high as 200 to 400 mG.Some EMF consultants recommend that hair dryers not be used on children as the high fields are held close to their rapidly developing brain and nervous system. WWW.mercola.com

„Electro Smog”?

A group of people who live near high-voltage power lines in New York State brought fluorescent tubes outdoors one moonless night. As much as 200 feet (61 m) from the lines, these began to glow – just from the electricity in the air! It has been demonstrated that artificial electromagnetic fields can interfere with the way our internal clocks are synchronized. Consequently, our normal biological rhythms tend to adapt to the artificial pulse of electric smog rather than the natural magnetic field of the earth. The result is stress on the human body, bringing with it a breakdown of

Why are there still reports of experiments indicating no harm resulting to humans or other creatures? It may be as one researcher stated: „Unfortunately, almost all of the research work that is currently in progress, as well as most of the surveys of existing literature, is directly or indirectly financed by the electric industry. It would be unrealistic to expect that results emerging from this industry-funded research would present an unequivocal case against the big transmission lines.” She then drew a comparison with the tobacco industry’s funding research to prove that cigarette smoking isn’t harmful, even though scientific medical research has produced abundant evidence to the contrary. Interestingly, Environment magazine of November 1978 lists a summary of 45 scientific researches done by various universities and research institutes. All, without exception, demonstrate adverse effects of power-line radiation on animals as well as humans.

University of Colorado medical researchers found that the death rate for certain cancers, such as leukemia, was higher than average in homes within 130 feet (40 m) of high-current power lines.
Ref: Awake 1984 4/22 15 How Harmful Is Electric Smog?

Resonator Quality And Superconduction In Cells

The rattlesnake is able to detect a difference of 0.01 degrees in location of prey. The whale is able to detect a difference in field strength of 1 x 10E -8 Volts/cm. It is now known that the organism is able to read ultrafine signals from out of the noise level. Sharks are able to sense the minute electrical fields that emanate from fish. Bees and Trout have demonstrated the ability to detect magnetic fields.
Refs: JOURNAL OF BIOELECTROMAGNETIC MEDICINE 2002; g03 3/8 6
It is now well established that some organisms use the Earth’s magnetic field as their guidance. For instance, in 1957 Blakemore found that certain aquatic bacteria (magnetotactic) and tend to swim along the field lines of the Earth’s magnetic field. However, since 1975 it has been found that many other organisms also use the Earth’s magnetic field for navigation. These organisms are: honeybees, homing pigeons, dolphins, whales, butterflies, tuna fish etc. The organisms have magnetite (lodestones)in the form of Fe3 O4 an oxide of iron in their brain or abdomen that can help them to sense the Earth’s magnetic field.
„Scientists have demonstrated that cats produce the purr through intermittent signaling of the laryngeal and diaphragmatic muscles. Cats purr during both inhalation and exhalation with a consistent pattern and frequency between 25 and 150 Hertz. Various investigators have shown that sound frequencies in this range can improve bone density and promote healing. This association between the frequencies of cats’ purrs and improved healing of bones and muscles may provide help for some humans.”
Ref Scientific American.com ” Why Do Cats Purr” . January 27 2003

Dangers Of EMF’s, Mobile Phones And Masts How They Can Affect Our Health.

By Steve Gamble ( Excerpts)
The Human Body contains electrolytes and ions, which are positively or negatively charged. The water molecule is a polar molecule – it has positive and negative charges separated by a dipole length. A water molecule has a positive and negative pole and is therefore, an electric dipole. As we are made up of approximately 65-70% water, electrolytes and ions, it follows that the human body has its own weak electromagnetic field and each of our cells has its own EM Field too. Basic science shows us this is so. It follows that strong and even weak Electromagnetic Fields emitted from any electrical or electronic equipment will interact with and affect the human body’s own weak electromagnetic fields, and, therefore, interfere with the body’s natural healing processes.

‘Every kind of frequency combination which is not in order, produces disease.’ Disease occurs through a disturbance of the electromagnetic field in the cells: they become disordered and incoherent. (More later)
So it is not a question of whether these EMF fields cause health problems or not, that is not in doubt. What is uncertain is just how this ill-health will manifest in an individual; this is determined by the individual’s own constitution and health and may manifest in many ways, which is why we are seeing so many ‘new’ immune deficient disorders today. What is certain, through even the most basic understanding of physics is that EMF’s do weaken our energy fields and this will lead to some form of illness and disease in humans. Children, in particular, with their developing immune systems and ill or sick people are more prone to the effects of EM Radiation, and are, therefore, at risk the most.

It is also interesting to note, that both Lloyds underwriters and leading insurance groups have refused to offer ‘Producttext box Liability Cover’ to mobile phone manufacturer’s for damage to users health. In this regard, corporate providers should guard against complacency in relying on present day government advice to protect themselves
against any future potential liabilities.

Our nervous system also responds to the electromagnetic pulses of the Schumann waves. These induce miniature potentials in the nerve loops, which on repetition add up to action potentials and can actively intervene in cybernetic control circuits of the body. The autonomic nervous system is autonomic but adapted to the environment and resonates with it. It becomes very clear that we are an electrical or energy system and depend on and interact with balanced and natural energies around us for our health, well-being and survival. The importance of this and the importance of the Earth’s Schumann waves, as an example, are evidenced by the fact that NASA builds Schumann wave generators into its manned space flights to keep their astronauts physiologically and psychologically healthy.

The body does not become ill because it has been infected but because the defence system – the energy field – has become weakened. Professor Popp discovered that the cells of living organisms store and emit light (photons) and this light controls vital processes. If this mechanism does not function correctly, the organism is diseased.
It has been established that there is a constant equilibrium between photons and the growth of a cell association and if the EM field of the cell is disturbed its coherence (balance) is affected too and if this coherence is disturbed, all the functions, including immune defence, are blocked; but above all – and this is the most important thing – the repair capacity of the cell, the ability to restore order to genetic damage is blocked. From this point of view the concept of disease should be reconsidered: disease, before it is manifested in physical symptoms, is manifested as a disturbance in or to the electromagnetic field.

„Light or energy within the cells of living organisms regulates cell growth, ensures the exchange of information mutually between the cells…disease occurs through a disturbance of the electromagnetic field in the cell: it becomes disordered and incoherent. Every kind of frequency combination, which is not in order, produces disease. From the point of view of disease, the disturbance of biochemical sequences in biological systems can be regarded as a disturbance to the order of electromagnetic oscillations in the body, triggered by exogenous and endogenous influences. Many years of solid research have proven that this is so.” These research results run ‘counter to the widespread belief that biochemical processes are causal.’ This is not so.

It is apparent from the science of biophysics and the understanding that we humans are an open ‘radio system’ made up of varying electromagnetic frequencies that we naturally interact with all external energies, natural and man-made, and these energies do play a large part in our health and well-being. When we interact with natural and balanced energies, such as Earth energies like Schumann waves, we are reinforcing the natural balance within our own energy system, our cells and our DNA.

Robert Becker

Robert Becker had done a series of experiments beginning in the 1950s showing that the body of all organisms has a Direct Current (DC) field, and that electric currents produced all over the body are involved in controlling growth and regeneration. By the 1960s, Becker had already proposed that an electrical communication system exists within all living things, and demonstrated that externally applied fields could influence the processes of growth and regeneration.

These fields are in addition to the now well-known and accepted electrical activities of the brain that can be measured as electroencephalograms (EEG) and in the pacemaker of the heart as electrocardiograms (ECG). Electrical activities and ionic currents have also been measured in cultured cells and tissues. And the weak magnetic fields generated by current flows all over the body can now be measured non-invasively with the extremely sensitive Super Quantum Interference Device (SQUID) magnetometer. The evidence is overwhelming that electro-dynamical fields and currents are involved in intercommunication within the body. These fields and currents are connected to and correlated with the EEG and ECG that are a routine part of conventional biomedicine.
Ref Institute of Science in Society (Extracts)

text boxBio Resonance Therapy And The Russian Space Programme, FDA, Etc.

During the last years of the Soviet era the Russian space programme concentrated on sending men into space for long periods of time, often for many months. One cosmonaut stayed in space for longer than a year. These cosmonauts were in space with no access to medical attention. The fact that all water (including urine) was recycled on vehicles such as the Mir Space Station meant that chemical-based medicines and conventional drugs could not be used as even a single aspirin, if taken by one of the crew, would stay in the water supply for ever as it would be excreted and then recycled.

This led to the Russian Government having to develop purely electronic means to treat their cosmonauts’ health problems. Starting from the principle of Bio resonance
therapy they developed a device called the Skenar or the Kosmed. This is a small, hand-held, computerised electro-therapy device of great sophistication and power. The machine puts an electric impulse into the body, reads the impulse coming back from the body, and then alters the next impulse it puts out. This is repeated until the body reaches a state of electrical normality. The device started life as a top secret space project but is now widely used in hospitals in Russia. Most Russian ambulances carry them. They are becoming increasingly used by practitioners of Biological Medicine in the West.

Another top secret Russian space project involved the use of Extremely High Frequency (EHF) electro-magnetic radiations in the millimetre wavelength band as a means of space communication. It was accidentally discovered that such radiations had a beneficial effect on human health. This led to the invention of a machine that puts such radiations into acupuncture points. These frequencies are the same as those used by the acupuncture points themselves and are similar to the radiations emitted by homoeopathic medicines.
Ref: http://www.wholistic research.com/info/printablephp3?artid=273

Dr. Valerie Free, in her book, Orthopedic Energy Goes Mainstream, shows that in the 1960s and 1970s electrodes of direct currents were used to stimulate the growth of exposed bone or were implanted to stimulate bone growth. In the 1970s Drs. Andrew Basset and Robert Becker showed the possibility of stimulating bone growth with pulsed electromagnetic fields. From the 1970s through the 1990s, scientists in Eastern European countries tested static permanent magnetic devices to stimulate bone tissue, to treat non-union fractures, and to help conditions such as osteoporosis and osteonecrosis. In 1994 the FDA approved a vibrational resonance device patented by Liboff, McCloud and Smith. This bone-healing device transmits the vibrational resonance of potassium, magnesium and/or calcium in the 200 to 400 milligauss range together with a pulsed electromagnetic field (PEMF). In 1994 the FDA also approved the Sonic Accelerated Fracture Healing System (SAFHS), which emits ultrasound pulses at about the same low intensity as sonogram fetal monitors. In this new millenium, energy devices of different wavelengths, amplitudes and frequencies will have the ability to stimulate the body’s natural bone healing mechanisms.
Ref http://www.integrativehealthandhealing.com/featurechh8.html

Bio Resonance therapy is supported by scientific studies, numerous letters from cured patients, case history studies, reports and books.text box

In one clinical study by Dr Peter Schumacher of 200 people, 83% of those who received bio resonance treatment no longer had any allergic reaction to the offending allergen. An additional 11% were greatly improved. These results lasted and were reconfirmed in a survey of the study participants four to ten months later.

In-vitro experiments performed in the Oncology Institute of the Academy of Science in Kiev, Ukraine provide details of the effectiveness of bio Resonance treatment.

Details of scientific studies can be obtained independently from :-
Regumed Institute for Regulatory Medicine, Lochhamer Schlag 5,
D-82166 Gräfelfing, GERMANY

Press Release: The 1991 Nobel Prize in Physiology or Medicine
THE NOBEL ASSEMBLY AT THE KAROLINSKA INSTITUTE
7 October 1991

The Nobel Assembly at the Karolinska Institute has today decided to award the Nobel Prize in Physiology or Medicine for 1991 jointly to Erwin Neher and Bert Sakmann for their discoveries concerning „the function of single ion channels in cells”.
Neher and Sakmann Record the Electric Current Flowing Through a Single Ion Channel

It has long been known that there is a rapid ion exchange over the cell membrane, but Neher and Sakmann were the first to show that specific ion channels actually exist. To elucidate how an ion channel operates it is necessary to be able to record how the channel opens and closes. This appeared elusive since the ionic current through a single ion channel is extraordinarily small. In addition, the small ion channel molecules are embedded in the cell membrane. Neher and Sakmann succeeded in solving these difficulties. They developed a thin glass micropipette (a thousandths of a millimeter in diameter) as a recording electrode. When it is brought in contact with the cell membrane, it will form a tight seal with the periphery of the pipette orifice (Figure 1A, B). As a consequence the exchange of ions between the inside of the pipette and the outside can only occur through the ion channel in the membrane fragment (Figure 1B). When a single ion channel opens, ions will move through the channel as an electric current, since they are charged. Through a refinement of the electronic equipment and the experimental conditions they succeeded in measuring this „microscopical” current by laborious methodological developments during the seventies.

A Simple Explanation

It is possible through Bio Resonance technology to send an „inverse oscillation” pattern of energy of any toxin to the body to cancel out its electromagnetic charge. This renders the toxin inert or nearly so. With little or no energy in the toxins electro-magnetic field, the immune system can easily remove the remains of the toxin from the body. The sequence and order of these therapies is important and must be done with care in order to successfully clean the toxins out of the matrix of the connective tissue.

For example, when you push a child on a swing, the energy of each push adds to the energy of the child swinging and the child swings higher and higher. This is called „Constructive Interference.” When it’s time to stop, you push in a way that is in conflict with the swinging to slow down and stop the „oscillation” of the swing. This is called in physics, „Destructive Interference,” and in Bio Resonance Therapy it is called „Inverse Oscillation Therapy.”
Ref; The New Hope Clinic a Quantum Wellness Center (extracts of the website)

The Rayocomp Is A Bio Resonance Device – What Functions Can It Provide?

 • Disease states can be easily and quickly identified as can disharmonious functioning of individual organs.Problems can be quantified as superficial or chronic in nature and can then be treated to bring the body functions
  back into a harmonious condition.
 • The main use of Bio Resonance in Germany is in the field of Allergy testing and desensitising.
 • The presence of toxins can be determined both in the body and in substances.
 • As we have already seen every function of the human body is controlled and can therefore be influenced by frequencies. To date the Rayonex Company has supplied thousands of frequencies covering organs, emotional states, toxins, pathogens and the basic periodic table of 104 elements. Many of these frequencies are included in 54 integrated treatment programs build into their devices, others can be used as a single frequency treatment or can be written onto a ‘smart card’ to make up an individual treatment program.
 • Three years ago the Rayonex Company in Germany commissioned a randomised double blind clinical study to establish the effectiveness of their devices*. The findings of this type of study are the criteria for scientific proof. Please request a copy of this 14 page abstract (the full report runs to several hundred pages).

*In double blind research, neither the patient nor the therapist knows who is getting real treatment and who is getting sham treatment. Now the subconscious of neither the patient nor the therapist can wreck the study. To make the study even more carefully controlled, you have the person who measures the patient, or evaluates the study outcome, not know who received the real treatment and who received the sham treatment. Finally, the person who does the statistical analysis of the data following the study can also be kept blind to the treatment conditions

Are Any Special Skills Needed?

No. However some people have found it far better to start off by just using the main harmonising treatment program 51 (pre control).text boxThis is the most important of the 54 integrated treatment programs. After a few sessions or maybe just one session such people invariably find they can then test either themselves or others quite easily. The electronic sensor has a wooden handle on it with a special button that when pressed to the ‘right’ moves the frequency being tested forward by one as shown on the computer screen, press to the ‘left’ and it moves it back by one, press ‘up’ to store the frequency value in the computer on a smart card and pressing ‘down’ moves to a precision mode where a frequency is tested in very small amounts i.e. .025 of a frequency – this is for very technical testing of supplements, food, products.

PS Not To Be Confused With Radionics.

The Radionic Association, have this definition of Radionics (Extracts);
The radionic practitioner, in making his analysis, uses the principle of dowsing by applying his faculty of extra sensory perception to the problem of detecting disease in much the same way that the dowser detects the location of water, oil or mineral deposits. … the practitioner, by means of a series of mentally posed questions, obtains information about the health of his patients to which the conscious thinking mind has no direct access.”

Radionics is a method of healing, usually without physical contact with the patient, with the help of specialized instruments, in conjunction with a special faculty of extra-sensory perception (ESP).
The name ‘radionics’ is somewhat misleading since this form of healing has nothing to do with radio or radiowaves, neither does it have anything to do with electronics. As a matter of fact, radionics can be said to be healing with ‘thought energy’.

All radionic practitioners know that their instruments serve only as extensions of their diagnostic (not in the orthodox sense) and healing faculties. On their own, the instruments do absolutely nothing. …this information is not from the so called double-blind and rigidly controlled studies that have ever been the bedrock of conventional western sciences…

Sursa http://www.healthleadsuk.com/articles/rayonex-bio-resonance-articles-studies-and-booklets/bio-resonance-the-beginning.html

Nor de etichete